พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฆราวาสในพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ  

010519.2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.