พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฆราวาสในพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ  

010519.2