การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดชัยภูมิ  โดยการจัดการอบรมเพื่อชี้แจงภาพรวมของโครงการ เพื่อทำความเข้าใจการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลโครงส... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ

พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฆราวาสในพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ     อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยนางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นางปราสัย อำพนฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจ

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ

  พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิ

 • พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาม

 • ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

  ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.