กิจกรรมรณรงค์ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก" ปี 2563

กิจกรรมรณรงค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก" ปี 2563  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ และโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดขึ้น เพื่อทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย ลดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย "ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ชิคุนกุนยา" โด... อ่านเพิ่มเติม...

สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563

สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  นางปราสัย  อำพันฉาย สถิติชัยภูมิ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563  ซึ่งสอบถามข้อมูลจากผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม และประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโนบาย/มาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการในแต่ละหมู... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”   นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ปลูกต้นไผ่มงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันมงคลทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ  ตามที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เชิญชวนให้ร่วมโครงการ"ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้" โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” และ “ป่า3อย่าง ประโยชน์4อย่าง” ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที... อ่านเพิ่มเติม...

วันวิสาขบูชา2563

วันวิสาขบูชา2563 เนื่องด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันวิสาขบูชา  โดยเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มหาเถรสมาคม และรัฐบาลยังคงงดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท  ประชาชนที่จะไปทำบุญตักบาตร ต้องยึดความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมรณรงค์

  กิจกรรมรณรงค์ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพา

 • สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563

  สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของ

 • โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

  โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

 • วันวิสาขบูชา2563

  วันวิสาขบูชา2563

 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

  วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.