กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง" เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ชัยภูมิเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

   ในการนี้  นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

1547006227346

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.