มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

     วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  

     ในการนี้ นายอาศิส  วณิชชาพัชร  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  

1547006139638

1547006521612

 

1547006159457

 

     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนรู้จักเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.