ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำปีงบประมาณ 2562

 LfsNov61 Gov61

retail Logis61

Migrate61 B ICT61 

SPK62  ses

 

 

โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.