ผลการสำรวจและเอกสารที่น่าสนใจ

B INfo64B Sum64

BOrangeNew1NewYear64

GreenNew1B InformalLabour2

GreenNew1B.Drug63w

GreenNew1B.LFS3.63

SES  

B.LFS7.62   

B.Joapho63.2  

B LFSQ2.62 

4

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินผลการจัดงาน
เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.