ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2561  โครงการต่างๆ ดังรายละเอียดนี้

 

1.SES B

 2.SK B

3.SEP B

4.Read B สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.