กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ

     วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมก่อสร้างฝายในโครงการ "ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ" ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ และกรทรวงพลังงาน ในเขตผืนป่าโล่ใหญ่ บนเทือกเขาภูแลนคา ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

110518.1

110518.2

110518.3

 

โดยเป้าหมายโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ซึ่งจะจะมีการปลูกป่าหลากสีให้ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ไร่ เพื่อให้เป็นป่าภูเขาหลากสีเข้ามาทดแทนภูเขาหัวโล้น ที่ล้วนแต่เป็นพรรณไม้หายาก ที่จะมีโซนสีต่างๆกว่า 5 สี ทั้งสีม่วง,เหลือง,ขาว,ชมพู และสีแสด และจะมีการก่อสร้างฝายเพื่อพ่อหลวงตามแนวพระราชดำริให้เสร็จอย่างน้อยในปีนี้อีกรวม 100 ฝาย เป็นการช่วยให้มีจุดรับน้ำช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการปลูกป่าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

   

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.