การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิและข้าราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

IMG 20180510_143944

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.