แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2

 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2561-2564)

Web

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.