พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิได้คัดกรองผู้พิการเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทั้งสิ้น 35 คน

1519355177227

1519355186049

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.