การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561

 

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 โดยนายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถิติพื้นฐาน และข้อมูลสถิติตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้มีชุดข้อมูล(ผังสถิติทางการระดับจังหวัด) ส่งเสริมการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ข้อมุลสถิติและสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่าย การทำงานและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด

DSC 0189WEBH

DSC 0189

DSC 0178

DSC 0179


 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.