การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอนสวรรค์

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ สังเกตการณ์การอบรมหลักสูตร“การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” หมู่ 13 บ้านโนนสำราญ ต.บ้านโสก และ หมู่ 9 บ้านซับม่วงไข่ ต.ห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยบริษัท ที โอ ที จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ วิทยากรแกนนำ(ครูกศน.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกันกำหนดแผนสร้างการรับรู้จัดอบรมแก่ผู้นำหมู่บ้านภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ทั้ง 637 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐต่อไป 

 1518160583621

1518160055832

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.