โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิตจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้บริการ ให้การสงเคราะห์ ให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

23012018

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.