พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านนางเม้ง ม.3 ต.โพนทอง  อ.เมืองชัยภูมิ  โดย นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และประชาชนตำบลโพนทอง โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 7 หมู่บ้าน รวมผู้เข้ารับการอบรม  33 คน 

22Jan18.3

22Jan18.2

 22Jan18.1

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.