บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ  และนายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2661  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ทางสถานีวิทยุ สวท.ชัยภูมิ  ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ เน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 637 หมู่บ้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย(Wi-Fi) แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ  โดยโครงการนี้ได้บูรณาการเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ(เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน) เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต  ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก... อ่านเพิ่มเติม...

สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ   นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิสังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ชมภาพกิจกรรม ที่ Facebook สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ส่งนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้ง 637 หมู่บ้านๆ ละ 105 คน โดยมีบุคลากรสำนักงานส่งเสริมกา... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร

 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิต

 • สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครง

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตป

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ

Lfs2.61

Banner LFS04.61      8.ab

Banner SESSumWLfs1.61W

 

ICThh60     B SO60

 B Elder  

 

 

BLfs42560      B LFS60gif

     BHhChar59      B Health59

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.