การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ            เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนการพัฒนาภาค โดยกำหนดตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ณ บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดย นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอเทพสถิต  หัวหน้าส... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมให้แก่บุคลากรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการเน็ตประชารัฐ  โดยขอความร่วมมือจากกรมการปกครองคัดเลือกผู้ที่เหมาะส... อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562        ตามที่จังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 2562  และมอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน โดยให้มีหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลการจัดงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำแบบสอบถาม  สำรวจความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการจัดงาน  เพื่อให้มีข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดงานในปีถัดไปนั้น          สำนักง... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง" เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ชัยภูมิเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี    ในการนี้  นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่... อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ      วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ        ในการนี้ นายอาศิส  วณิชชาพัชร  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม         &nbs... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

  การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

 • การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ

  การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

 • การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

  การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

 • กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

  กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 • มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

  มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ

Lfs2.61

Banner LFS04.61      8.ab

Banner SESSumWLfs1.61W

 

ICThh60     B SO60

 B Elder  

 

 

BLfs42560      B LFS60gif

     BHhChar59      B Health59

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.