ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2562  โดยนายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะ"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

พิธีถวายราชสักการะ     วันนี้ (2 มีนาคม 2562) เวลา 08.30 น. ที่ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดย นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางแสนยากรณ์ นาสูง... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ได้รายงานผลการปรับปรุงชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังห... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโค

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2562

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอา

 • พิธีถวายราชสักการะ

  พิธีถวายราชสักการะ"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

 • การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ

Lfs2.61

Banner LFS04.61      8.ab

Banner SESSumWLfs1.61W

 

ICThh60     B SO60

 B Elder  

 

 

BLfs42560      B LFS60gif

     BHhChar59      B Health59

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.