สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ   นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิสังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ชมภาพกิจกรรม ที่ Facebook สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ส่งนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้ง 637 หมู่บ้านๆ ละ 105 คน โดยมีบุคลากรสำนักงานส่งเสริมกา... อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา   วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ  และนายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดให้มีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครง

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตป

 • พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค Digital Big bang Regional 2018

  พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภา

 • บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงา

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ

Banner SESSumWLfs1.61W

 

ICThh60     B SO60

 B Elder

 

 

BLfs42560      B LFS60gif

     BHhChar59      B Health59

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.