การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลฯปี2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าชม ผู้จำหน่ายสินค้า และคณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 เพื่อให้มีข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดงานในปีต่อไป

1515726589018

1515726414811

1515726427976

1515726409562


 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.