ประชาสัมพันธ์ เอกสาร ข้อมูลสถิติ งานเจ้าพ่อพญาแลฯ ปี61

| พิมพ์ |

 

      นายเชาวลิต  ทองมาก   สถิติจังหวัดชัยภูมินำทีมเจ้าหน้าที่ตั้งบูธประชาสัมพันธ์ เอกสาร ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโนและสำรวจในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)
IMG 20180113_063808_705