กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ม.18ต.กุดตุ้มอ.เมืองชัยภูมิ

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมสังเกตุการณ์การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  ณ บ้านหนองคอนไทย ม.18 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ   สำหรับจังหวัดชัยภูมิได้ส่ง ครูกศน. เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ จำนวน 25 คน  โดยบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ  ร่วมกับ วิทยากรแกนนำ(ครูกศน.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันกำหนดแผนการสร้างการรับรู้  โดยจัดอบรมแก่ผู้นำหมู่บ้านภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ 637 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐต่อไป  

IMG 20180108_101424

 

IMG 20180108_105202

 

IMG 20180108_100952

   

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.