การประชุมชี้แจงโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักฯ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักฯ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ 

22dec2017

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.