โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมืองชัยภูมิ

21dec2017

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.