โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่ผลการสำมะโน/สำรวจ และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

20Dec2017

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.