รู้จักเน็ตประชารัฐ

เน็ตประชารัฐ คือ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ 30Mbps/10Mbps ในรูปแบบสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง FTTx โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใน 24,700 หมูบ้านทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมีแผนติดตั้ง 637 หมู่บ้าน อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

1.Net

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.