โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพ.ศ.2561

 

spkcoverUp1สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน  พ.ศ.2561  ซึ่งดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.