ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่3/2560

ผลการสำรวจไตรมาส 3/2560 จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 774,857  คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน จำนวน 482,370 คน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 476,080 คน  ผู้ว่างงาน จำนวน  5,223 คน และผู้รอฤดูกาล จำนวน 1,067 คน  อ่านรายละเอียดที่นี่

cover3

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.