ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล

เมื่อเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร...

 

 EGA

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.