ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

"ลดค่าสาธารณูปโภค" ความต้องการอันดับ 1 ของผู้มีรายได้น้อย  รับชมเพิ่มเติมที่นี่

Sum poverty2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.