การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารสถิติโครงการอำเภอยิ้ม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลสำมะโน/สำรวจ และเอกสารสถิติ ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

FB IMG_1511926571030

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.