โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน2560

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการ ผลการสำมะโน/สำรวจ แก่ประชาชน ณ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว

22112017.up1

22112017.up2

22112017.up3

22112017.up4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.