โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด ณ วัดบริบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

20112017

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.