การรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด อำเภอภูเขียว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัด ณ วัดเมตตาธรรม อำเภอภูเขียว

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.