ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการรปะชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจกระทรวงและภารกิจสนับสนุนจังหวัด

MeetingDE07112017.3

MeetingDE07112017.1

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.