การประชุมชี้แจงการติดตามงานครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2561

IMG 20171020

IMG 20171020.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.