กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมินำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมจิดอาสา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

 

 1508391810890

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.