พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองจังหวัดชัยภูมิ   โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน  ณ  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

1508244660388

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.