การรับฟังแนวทางการพัฒนาอำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาอำเภอคอนสาร ณ วัดเจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน


 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.