ร่วมแสดงความยินดีกับรองผวจ.มงคล อดทน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบนายมงคล อดทน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

03OCT2017

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.