การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

02102017up1

02102017up2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.