ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

Up3

up4

Up1

up2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.