สถิติจังหวัดชัยภูมิพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

           เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคณะ เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

                             1506399425533

1506399379338  1506399405057

1506399397285  1506399408417

1506393422116  1506393401417

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.