ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจเยี่ยมสำนักงาน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานถสิติแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายธเนศ พรชัยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และนางสาวสุวรรณี  วังกานต์  ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ  ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมตาดโตน  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

22082017Up

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.