การตรวจราชการ รอบ 2/2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 

11082017

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.