การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และ MIS)

นายเชาวลิต ทองมาก ตำแหน่ง สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)   ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร07062017 MIS

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.