พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ

25042017

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.