งบทดลอง

ExpBudget

ExpBudget

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2562

B experiment

 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

   รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2561 New icons_08

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.