โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิตจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ บ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว

19042017CWT

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.