พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน พร้อมด้วย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างทุกหน่วยงาน ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.