มาดี...มีคำตอบ

ทุกคำถาม  มีคำตอบ

สำมะโนอุตสาหกรรม 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เมษายน - กรกฎาคม นี้

12

3

4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.